+ - x
 » از همین شاعر
1 مه
2 بیمار
3 تابستان
4 بادها
5 غبار
6 پریا
7 شبانه
8 سرچشمه
9 دیدار واپسین
10 درآمیختن

 » بیشتر بخوانید...
 فخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد
 در عشق هر آنک شد فدایی
 سی و پنجم
 روزم به هجر تو بصفت چون شب آمده است
 اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست
 ای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من
 بریده شد از این جوی جهان آب
 وطن
 بیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی
 ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

خُرد و خراب و خسته جوانیِ خود را پُشتِ سر نهاده ام
با عصای پیران و
وحشت از فردا و
نفرت از شما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اکنون من در نیم شبانِ عمرِ خویشم
آن جا که ستاره یی نگاهِ مشتاقِ مرا انتظار می کشد...در نیم شبانِ عمرِ خویش ام، سخنی بگو با من
زودآشنایِ دیر یافته!
تا آن ستاره اگر تویی،
سپیده دمان را من
به دوری و دیری
نفرین کنم.با تو
آفتاب
در واپسین لحظاتِ روزِ یگانه
به ابدیت
لبخند می زند.
با تو یک علف و
همه جنگل ها
با تو یک گام و
راهی به ابدیت.ای آفریده ی دستانِ واپسین!
با تو یک سکوت و
هزاران فریاد.دستانِ من از نگاهِ تو سرشار است.
چراغِ رهگذری
شبِ تنبل را
از خوابِ غلیظِ سیاهش بیدار می کند
و باران
جوبارِ خشکیده را
در چمنِ سبز
سفر می دهد...۱۳۳۵


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *