+ - x
 » از همین شاعر
1 شبانه
2 کبود
3 از زخم قلب آبایی
4 به تو بگویم
5 در میدان
6 باران
7 خفاش شب
8 درآمیختن
9 سفر
10 صبر تلخ

 » بیشتر بخوانید...
 آدم، سنگ، آهن
 که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی
 وطن
 ای جان و جهان چه می گریزی
 رشته ی امید
 عشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند
 ز بعد وقت نومیدی امیدیست
 مدارم یک زمان از کار فارغ
 گر دیو و پری حارس با تیغ و سپر باشد
 خير خدايا دلم زنگ خطر می زند

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

خُرد و خراب و خسته جوانیِ خود را پُشتِ سر نهاده ام
با عصای پیران و
وحشت از فردا و
نفرت از شما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اکنون من در نیم شبانِ عمرِ خویشم
آن جا که ستاره یی نگاهِ مشتاقِ مرا انتظار می کشد...در نیم شبانِ عمرِ خویش ام، سخنی بگو با من
زودآشنایِ دیر یافته!
تا آن ستاره اگر تویی،
سپیده دمان را من
به دوری و دیری
نفرین کنم.با تو
آفتاب
در واپسین لحظاتِ روزِ یگانه
به ابدیت
لبخند می زند.
با تو یک علف و
همه جنگل ها
با تو یک گام و
راهی به ابدیت.ای آفریده ی دستانِ واپسین!
با تو یک سکوت و
هزاران فریاد.دستانِ من از نگاهِ تو سرشار است.
چراغِ رهگذری
شبِ تنبل را
از خوابِ غلیظِ سیاهش بیدار می کند
و باران
جوبارِ خشکیده را
در چمنِ سبز
سفر می دهد...۱۳۳۵


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *