+ - x
 » از همین شاعر
1 عشق عمومی
2 رانده
3 بازگشت
4 شبانه
5 شبانه
6 پیوند
7 غریبانه
8 غزلی در نتوانستن
9 دیدار واپسین
10 شعر ناتمام

 » بیشتر بخوانید...
 گورستان
 کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم
 گر این جا حاضری سر همچنین کن
 چونک در باغت به زیر سایه طوبیستم
 این جا کسی است پنهان دامان من گرفته
 ای عشق
 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو
 تا در خودم شبیه سگی میکشم دراز
 بُتی کو زهره و مه را همه شب شیوه آموزد
 سرود مردی که تنها راه می رود

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

خُرد و خراب و خسته جوانیِ خود را پُشتِ سر نهاده ام
با عصای پیران و
وحشت از فردا و
نفرت از شما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اکنون من در نیم شبانِ عمرِ خویشم
آن جا که ستاره یی نگاهِ مشتاقِ مرا انتظار می کشد...در نیم شبانِ عمرِ خویش ام، سخنی بگو با من
زودآشنایِ دیر یافته!
تا آن ستاره اگر تویی،
سپیده دمان را من
به دوری و دیری
نفرین کنم.با تو
آفتاب
در واپسین لحظاتِ روزِ یگانه
به ابدیت
لبخند می زند.
با تو یک علف و
همه جنگل ها
با تو یک گام و
راهی به ابدیت.ای آفریده ی دستانِ واپسین!
با تو یک سکوت و
هزاران فریاد.دستانِ من از نگاهِ تو سرشار است.
چراغِ رهگذری
شبِ تنبل را
از خوابِ غلیظِ سیاهش بیدار می کند
و باران
جوبارِ خشکیده را
در چمنِ سبز
سفر می دهد...۱۳۳۵


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *