+ - x
 » از همین شاعر
1 چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
2 چون نیست حقیقت و یقین اندر دست
3 چون چرخ بکام یک خردمند نگشت
4 خاکی که به زیر پای هر نادانی است
5 در پرده اسرار کسی را ره نیست
6 دریاب که از روح جدا خواهی رفت
7 در دایره ای که آمد و رفتن ماست
8 عمریست مرا تیره و کاریست نه راست
9 گر شاخ بقا ز بیخ بختت رست است
10 مهتاب به نور دامن شب بشکافت

 » بیشتر بخوانید...
 بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
 هر ثانیه چو قرن بمیرد
 حسابی نیست با وحشت جنون کامل ما را
 مبارکباد عيدت ای پريزاد
 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
 گر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی
 عاشقی بر من پریشانت کنم
 کچری قروت
 به هر دلی که درآیی چو عشق بنشینی
 سماع از بهر جان بی قرارست

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

دشمن به غلط گفت من فلسفیم
ایزد داند که آنچه او گفت نیم
لیکن چو در این غم آشیان آمده ام
آخر کم از آنکه من بدانم که کیم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *