+ - x
 » دیگر ترانه ها
 تا بجفايت خوشم، ترک جفا کرده يی
 تنهاترین مرد زمینم
 عشق من با تو بود، قلب من با تو بود
 کيستم من؟ رهنورد آواره و ديوانه يی
 توبه، توبه، از شب هجران توبه
 رفت از برم دلستان روز و شب در فغان، آسمان
 فقط سوز دلم را در جهان پروانه ميداند
 ليلی، ليلی، ليلی جان، دل مه کردی ويران
 او دلبر اگر تو يار من باشی
 تو برايم مقدسی

برگ نخست » موسیقی » کی باشد و کی؟
۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
شبی باشد که نور ماهتاب باشد به گلشن
می ناب باشد و تنها فقط او باشد و من
من و او دست به گردن تا سحرگاه
به هر سو شرشر آب باشد و گلها سوسن
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
در آن شب من بر و دوش و لب نوشش ببوسم
گهی روی و گهی موی و بناگوشش ببوسم
چو چشمش همره ام صد راز گوید
گهی چشم و گهی لبهای خاموشش ببوسم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *