+ - x
 » دیگر ترانه ها
 هرگز هرگز هرگز
 از اینجا تا شمالی کار دارم (شمالی)
 آخر ای دریا
 بیوفايی مکن ای نگارم
 من بار سنگينم مرا بگذار و بگذر
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 ز سنگ نيست قلب من، بيا که آب ميشود
 من در سرای تو شور دگر دارم
 تنهاترین مرد زمینم
 برويد ای حريفان

برگ نخست » موسیقی » کی باشد و کی؟
۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
شبی باشد که نور ماهتاب باشد به گلشن
می ناب باشد و تنها فقط او باشد و من
من و او دست به گردن تا سحرگاه
به هر سو شرشر آب باشد و گلها سوسن
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
در آن شب من بر و دوش و لب نوشش ببوسم
گهی روی و گهی موی و بناگوشش ببوسم
چو چشمش همره ام صد راز گوید
گهی چشم و گهی لبهای خاموشش ببوسم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *