+ - x
 » دیگر ترانه ها
 صد ره در انتظارت، تا پشت در دويدم
 گر چه چشم تو پی بردن دلهاست هنوز
 بخود گفتم پس از چندی فراموشت کنم، کردم
 پنداشتم هميشه گل خاطر منی
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 بريده باد پای من، اگر رود بخانه اش
 از غمت ای نازنين ، عزم سفر ميکنم
 زندگی آخر سر آيد، بندگی در کار نيست
 اگر عشق باشد
 نميخواهم ترا، ای دخت مغرور!

برگ نخست » موسیقی » کی باشد و کی؟
۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
شبی باشد که نور ماهتاب باشد به گلشن
می ناب باشد و تنها فقط او باشد و من
من و او دست به گردن تا سحرگاه
به هر سو شرشر آب باشد و گلها سوسن
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
در آن شب من بر و دوش و لب نوشش ببوسم
گهی روی و گهی موی و بناگوشش ببوسم
چو چشمش همره ام صد راز گوید
گهی چشم و گهی لبهای خاموشش ببوسم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *