+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای ماه کنعانی من آن دل که بُردی باز ده
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 اگر بهار بيايد
 غمش در نهانخانه ی دل نشيند
 دلت ميخواد برای تو خود را فدايی کنم
 بی وفا يارم کرده غم بارم
 از یادت من برفتم
 من در اين ويرانه منزل گنج ها گم کرده ام
 ز دستم بر نمی خيزد که يکدم بی تو بنشينم
 تو با منی، تو با منی

برگ نخست » موسیقی » کی باشد و کی؟
۱.۵
امتیاز: ۱.۵ | مجموع آراء: ۲
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
شبی باشد که نور ماهتاب باشد به گلشن
می ناب باشد و تنها فقط او باشد و من
من و او دست به گردن تا سحرگاه
به هر سو شرشر آب باشد و گلها سوسن
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
در آن شب من بر و دوش و لب نوشش ببوسم
گهی روی و گهی موی و بناگوشش ببوسم
چو چشمش همره ام صد راز گوید
گهی چشم و گهی لبهای خاموشش ببوسم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *