+ - x
 » دیگر ترانه ها
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
 به سنگ غم زدی پيمانه ام را
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
 از اینجا تا شمالی کار دارم (شمالی)
 گر چه رفتی از برم اما فراموشم مکن
 آهسته برو
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 رقص بکن، شور بده خرمن زلفان
 تنها شدم، تنها!

برگ نخست » موسیقی » کی باشد و کی؟
۱.۵
امتیاز: ۱.۵ | مجموع آراء: ۲
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
شبی باشد که نور ماهتاب باشد به گلشن
می ناب باشد و تنها فقط او باشد و من
من و او دست به گردن تا سحرگاه
به هر سو شرشر آب باشد و گلها سوسن
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
چنگ باشد و نی
من باشم و وی
وی باشد و می
کی باشد و کی؟
کی باشد و کی؟
در آن شب من بر و دوش و لب نوشش ببوسم
گهی روی و گهی موی و بناگوشش ببوسم
چو چشمش همره ام صد راز گوید
گهی چشم و گهی لبهای خاموشش ببوسم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *